Στην εταιρεία μας υπάρχει πάντα θέση για ικανά στελέχη. Αναζητούμε συνεχώς σοβαρούς και άξιους συνεργάτες με δυνατότητες και φιλοδοξίες.

Θέσεις που ενδιαφέρουν: Πωλητές – αντιπρόσωποι τοπικοί ( ανά γεωγραφική περιοχή για όλη την Ελλάδα).

Επισυνάψτε το βιογραφικό σας παρακάτω: