Ουροσυλλέκτης κλίνης με κάνουλα τύπου “Τ”

Διαφανής ώστε να διακρίνεται το χρώμα ούρων με σωλήνα μήκους 90cm.

Ουροσυλλέκτης κλίνης αποστειρωμένος χωρητικότητας 2000ml με κάνουλα εκκένωσης τύπου σταυρού (Τ).

Διαφανής ώστε να διακρίνεται το χρώμα ούρων με σωλήνα μήκους 90cm.